hu\

Minősítési rendszer

A

Badacsonyi Borvidéki Borút Egyesület

 Minőségbiztosítási  rendszere 

Készítette:

Dr. Aubert Antal, Sarkadi Eszter, Szabó Géza

Közgyűlés által elfogadva: 2001. 01. 30.

 

TARTALOM

 1. Bevezető – Alapfogalmak
 • Minőségbiztosítás és borturizmus
 • A minőségbiztosítási rendszer alapeleme
 1. Javaslat a minősítés rendszerének kialakítására

 

 • A minősítés körébe vonható szolgáltatók és szolgáltatás kategóriák listájának kialakítása
  • Szolgáltatói adatlap összeállítása a minősítendő tagokról
  • Szolgáltatás kategóriák meghatározása az adatok alapján
 • A szolgáltatásokkal szemben támasztott követelmények meghatározása
 • Borúti Karta kidolgozása
 • A minősítő bizottság összetételének, feladatainak, munkamódszerének meghatározása
 • A minősítési eljárás folyamatának meghatározása
 1. Mellékletek
 • Fogyasztóvédelmi állásfoglaláshoz vitaanyag
 • ANTSZ állásfoglaláshoz vitaanyag
 • A minősítési eljárás dokumentumai
 1. Minősítési felhívás
 2. Minősítési kérelem
 3. Minősítő lap
 4. Minőségi bizonyítvány
 5. Minősített szolgáltató és az Egyesület megállapodása
 6. Védjegytábla
 7. Adatlap borúti minősített szolgáltatásról

 

 1. Bevezető – Alapfogalmak

 

1.1. Minőségbiztosítás és borturizmus

 

A borutak turizmusának több évtizedes hagyományai vannak Európa tradicionális borvidékein. Erre a kínálatra a kulturált, képzett, kifinomult ízlésű és egyedi élményekre vágyó, anyagiakban nem szűkölködő középosztály a vevő. Számukra a minőség a szolgáltatások alapkategóriája. Magyarországon sem lehet ez másként. Ennek okai sokrétűek, csak néhány kiragadott példa közülük:

 • A borutak vonóerőinek középpontjában a bor és szerteágazó kultúrája áll. Mivel ez egy magas minőségi kategóriába tartozó termék, ezért a turizmus csak akkor jelenthet hírnév erősítést, szerezhet jobb piaci pozíciókat a bor számára, ha maga is minőségi szolgáltatásokat kapcsol hozzá.
 • Az idegenforgalmi piacra csak olyan új termékkel lehet betörni, amely magas minőségi követelményeknek, stabilan képes megfelelni.
 • A Dunántúl borvidékeinek potenciális vendégkörében jelentős súlyt képviselnek a Balaton part, a térség gyógy- és termálfürdőinek, kulturális központjainak külföldi látogatói. Számukra a borutak mintái elsősorban Stájerországban vagy a Rajna-vidéken vannak.

Egyértelmű tehát, hogy megalapozott borúti fejlesztést csakis a kínálat minőségi kialakításával és igen szigorú minőségbiztosítási rendszerrel szabad elkezdeni.

A hazai borutak közül elsőként létrejött a Villány-Siklósi Borút minősítési rendszere működési tapasztalataival az alapját adhatja a többi borvidék, kiépülő borút rendszerének is. Ám az adaptáció, a borvidékenként változó helyi adottságokhoz igazítása e rendszernek nem kerülhető meg. A kidolgozandó minősítési rendszerek magukba kell, hogy foglaljanak olyan közös alapelemeket, amelyeket minden borúton alkalmazni szükséges (döntően ide sorolandók egyrészt a tevékenységi körre vonatkozó hatósági előírások, másrészt a szolgáltatás-minimum szintjének betartása. Ugyanakkor helyi jellegzetességekhez kapcsolódva egyéni megoldásokat is ki kell, hogy tartalmazzanak (gondoljunk a borvidékenkénti egyéni arculat megjelenítésére, egymástól eltérő építészeti, vendégfogadási stb. hagyományokra).

 

1.2. A minőségbiztosítási rendszer alapelemei

A borút idegenforgalmi kínálatának gerincét természetszerűen a bor, annak előállító, bemutató, kóstoló és eladóhelyei jelentik. Erre ízesülnek különféle ellátást, szállást és programot nyújtó szolgáltatások.

A kifejlődő sokszínű kínálatot értékelve kétféle típusú szolgáltatás analizálható.

Az első a borra alapozódó terméklánc. Ennél a különböző szolgáltatások. Borkóstolás, boreladás, vendéglátás, vendégfogadás, programok a saját borra szerveződnek. A gazdák, vendégfogadók különböző fejlesztési utakat járhatnak be, kínálatuk is ennek megfelelően különböző lehet, de az alapja minden esetben a jó bor, saját bor.

A második fajta szolgáltatások nem vertikálisan alkotnak termékláncot, hanem a kínálat egy-egy szintjét kiegészítő, horizontálisan kapcsolódó termékkel, vagy termékcsoporttal jelennek meg. A saját bor ilyen esetekben nem jelenik meg, de étkeztetéssel, szálláshelyekkel, programokkal, üzletekkel gazdagítják a borúti turisztikai kínálatát.

A borút szolgáltatásinak minősítési rendszere e vertikális termékláncok és horizontális termékcsoportok sajátosságainak megfelelően fog felépülni.

 

A borutak minősítendő szolgáltatás-csoportjai

Borra alapozódó terméklánc:

 • Boreladás + kóstolás
 • Borkóstolás + vendéglátás
 • Boreladás
 • Üdülés bortermelő gazdánál

Kiegészítő termékcsoportok:

 • Programok (kulturális, sport, szabadidős, gyógy)
 • Szálláshelyek (hotel, motel, panzió, kemping)
 • Gasztronómiai létesítmények (étterem, csárda, pizzéria)
 • Üzletek (ajándék és használati cikk boltok, iparos szolgáltatások, pl. fodrász, kozmetikus)
 1. Javaslat a minősítés rendszerének kialakítására

 

2.1. A minősítés körébe vonható szolgáltatók és szolgáltatás kategóriák listájának kialakítása

 

A minősítendő tagokról elkészítendő szolgáltatói adatlap összeállításához az alábbi adatok begyűjtése szükséges:

Név, lakcím/szolgáltatás neve/szolgáltatás címe/minősítendő  szolgáltatás kategória/ befogadó kapacitás/osztályba sorolás (vendéglátó egység, szálláshely, falusi turizmus szolgáltatók esetében, ha megvan)/ nyitva tartás ideje

A minősítendő szolgáltatás kategóriák meghatározása az adatlap alapján az alábbi lehetőségek közül javasolt:

 1. kimért és/vagy palackos borértékesítés
 2. borkóstoltatás, borértékesítés
 3. borkóstoltatás, borértékesítés, vendéglátás (hideg és/vagy meleg)
 4. vendéglátás (csárda, vendéglő, étterem)
 5. Szállásszolgáltatás (kemping, borvendégház, panzió, hotel)
 6. programszervezés, rendezvényszervezés (kulturális, sport, szabadidős, gyógy)
 7. ajándék értékesítés, üzletek
 8. lakossági szolgáltatások (pl. fodrász, orvos, stb.)

2.2. A szolgáltatásokkal szemben támasztott követelmények meghatározása

A szolgáltatások beindításához, működtetéséhez szükséges hatósági engedélyek, hozzájárulások, bejelentési kötelezettségek (1.2.3.4.5. kategóriák esetén):

 • Működési engedély (helyi önkormányzat)
 • Vállalkozói igazolvány, kivéve falusi turizmus és őstermelői borkimérés (helyi önkormányzat)
 • ANTSZ, Állategészségügyi, Tűzvédelmi hozzájárulások (illetékes szakhatóságok)
 • Kategóriába sorolás (Belügyminisztérium, illetve Falusi Turizmus Országos Szövetsége)
 • Rendőrségi bejelentés (szeszesital kimérés esetén)
 • Vámhivatali bejelentés (szeszesital kimérés esetén)

Az engedélyezést végző hatóságok szakmai állásfoglalását, véleményezését a mellékletben leközölt anyagok alapján ajánlott kezdeményezni.

Az állásfoglalásokat az alábbi Illetékes hatóságoktól, szervezetektől ajánlott megkérni:

 • ANTSZ helyi képviselete
 • Fogyasztóvédelem Megyei képviselete
 • OBI (Országos Borminősítő Intézet) és Hegyközség helyi képviselői
 1. 3. Borúti Karta

(Borúti szolgáltatások minõsítésének alapfeltételei)

A borúti minősítés célja:

A borút, mint térségi turizmus termékkínálat és közösségi termékmarketing program támogatása a minősítés, minőségbiztosítás eszközrendszerével. Ennek keretében fő célkitűzések:

 • A badacsonyi bornak, mint különleges minõségű helyi terméknek az elismertetése a turizmus és termékforgalom piacán.
 • A badacsonyi borvidéknek és borainak, valamint borturizmus szolgáltatóinak és programszervezőinek széleskörű ismertséget teremteni, magának a borútnak a jó hírnevét megalapozni. Megteremteni a borút egyedi és egységes arculatát.
 • Elősegíteni a minőségi bortermelés további megerősödését a borvidéken.
 • Támogatni a borok helyi értékesítését garantált minőségű turisztikai szolgáltatások és programok segítségével.
 • Új turisztikai kínálatokat létrehozni a borvidéken a helyi termelők részvételével.
 • Megőrizni a borvidék természeti, kulturális, gasztronómiai és termelési hagyományait, bevonni ezeket a programkínálatba.
 • Ösztönözni a térségbe érkezők helyben fogyasztását, hosszabb időtartamú üdülését.
 • Együttműködő közösséggé formálni a borútba bekapcsolódó önkormányzatokat, vállalkozásokat, civil szervezeteket, valamint a termelőket és a szolgáltatókat.
 • Információadással segíteni a turisták tájékozódását.

A borút programhoz csatlakozni kívánó vállalkozók minősítése az alábbiakban felsorolt kritériumok alapján történik. A minőségi bizonyítványt elnyert tagok kötelesek tiszteletben tartani a Borúti Kartát, valamint betartani a szolgáltatások működtetésére vonatkozó mindenkori hatósági előírásokat (ANTSZ, VPOP, Fogyasztóvédelem, OBI, Hegyközség rendelkezései).

 1. Nyitva tartás
 • A turistaszezon idején (május 1. – október 1.) biztosítani kell a rendszeres nyitva tartást.
 • A nyitvatartási rendet ki kell függeszteni az egység bejáratánál.
 • Nyitvatartási idõben ügyeletet kell biztosítani a helyszínen, vagy a kifüggesztett címen.
 1. VendégfogadásLegalább 2-4 fő egyidejű fogadásának feltételeit kell biztosítani.
 • A maximális fogadókapacitást meg kell határozni, és fel kell tüntetni a fogadóhelyen.
 • Biztosítani kell a jó megközelíthetőség (köves, burkolt úton) és parkírozás (50-100 méteres körzetben) feltételeit.
 • A vendégfogadó helyiségeknek és a környéknek mindig tisztának és gondozottnak kell lenniük.
 • Előnyös, ha a vendéglátóhely kialakításában követi a táji és építészeti tradíciókat és illeszkedik a borút arculatához.
 • A saját borral nem rendelkező vendégfogadók és szolgáltatók legyenek felkészültek a borvidék és borainak bemutatására, tudjanak palackos bort kínálni vendégeiknek[1]
 1. FelszereltségA belső és külső tér kialakításának és berendezésének kultúráltnak kell lennie és a vendég kényelmét kell szolgálnia.
 • A fogadóhely közelében a meghatározott létszámnak megfelelő mellékhelyiség (ek) nek és kézmosónak kell a vendég rendelkezésére állnia.
 • A megfelelő világítás biztosítása szükséges.
 • A vendégfogadó helyen, vagy közvetlen közelében biztosítani kell a telefonhasználatot.
 • A helyiségeknek és a felszerelési tárgyaknak tisztáknak és gondozottaknak kell lenniük.
 • Virág és jellegzetes helyi tárgyakból álló dekoráció ajánlott.
 • Látható helyen ki kell függeszteni a bekeretezett minőségi bizonyítványt és a borvidék térképét.
 • Meg kell határozni és a vendég rendelkezésére kell bocsátani a vendégfogadás jellemzőit (pl. előzetes bejelentés igénye, nyelvhasználat) és a szolgáltatás(ok) tarifáit.
 1. Információ átadás
 • A minősített vállalkozóknak be kell kapcsolódniuk a borút információs rendszerébe.
 • A vendéglátónak felkészültnek kell lennie az információadásra a helyi látnivalókról, a többi turisztikai szolgáltatásról, a gasztronómiáról, a helyi termékekről, a vidék borkultúrájáról.
 1. Borkóstolás és borértékesítés

Csak OBI – minősített borok forgalmazása lehetséges.

 • A kínált borok legalább 60 % – ának helyi borvidéki terméknek kell lennie[2].
 • A borkóstoló programokon legalább egy ingyen kóstolást meg kell ajánlani a vendégnek.
 • A kóstolás végén a vásárlást nem lehet kötelezővé tenni.
 • A kóstoló poharak talpas üvegpoharak legyenek és tökéletes tisztaságúak.
 • A bort az ideális hőmérsékleten kell kínálni.
 • Borértékesítő helyen az árlistát a vendég rendelkezésére kell bocsátani.
 • A kiállított és kínált borokról írásos tájékoztatóval kell rendelkezni.

A Borút Kartáját az egyesület közgyűlése elfogadta 2001. január 30-án

 1. 4. A minősítő bizottság összetételének, feladatainak, munkamódszerének meghatározása

A bizottság szakmai irányító, döntés előkészítő és ellenőrző tevékenységet végez.

Összetétele (a tagság által képviselt szakterületeknek megfelelően):

 • fogyasztóvédelem
 • vendéglátás
 • borminősítés
 • közegészségügy
 • agrárgazdaság
 • idegenforgalom
 • önkormányzati szabályozás
 • falusi turizmus

helyi  szakmai képviselői

Feladatai:

 • A minősítési rendszer működésének biztosítása, munkarendjének kialakítása.
 • Részvétel a minősítési kritériumrendszer kialakításában és a szervezet továbbfejlesztésében.
 • Szakmai, szakértői háttér és az egyesület közötti kapcsolattartás biztosítása.
 • A minősítések ütemterv szerinti lebonyolítása.
 • A minősítés eredményeinek regisztrálása, az Egyesület döntéshozó szerveinek információkkal való ellátása, a minősítéssel kapcsolatos egyesületi döntések előkészítése.
 • A minőségbiztosítással kapcsolatos feladatok ellátása (panaszok feldolgozása, rendszeres és rendkívüli ellenőrzések végrehajtatása).

Munkamódszere:

 • A hazai hatósági előírások és a már működő minősítési rendszerek figyelembevételével összeállított egységes kritériumrendszer alapján végzi munkáját.
 • Az adott területen a tényleges minősítést megelőzően felmérő bejárással és tanácsadással készíti elő a szolgáltatók minősítését.
 • A minősítések során, a helyszínen szóban is kinyilvánítja véleményét, valamint konzultációs lehetőséget biztosít az esetleges problémák és hiányosságok megvitatására.
 • A minősítés végeztével a bizottsági tagok egyéni pontozólapjaikat szolgáltatásonként összesítik  és rövid írásos szövegben is értékelik az adott szolgáltatást.
 1. 5. A minősítési eljárás folyamatának meghatározása

A minősítési eljárás rendje a mellékletben közölt dokumentumok alkalmazásával:

 • A borúti vállalkozások minősítése a Borút Egyesület irányításával történik.
 • A borúti minősítés a 2. 1. pontban meghatározott szolgáltatásokra terjed ki.
 • A minősítési eljárás lebonyolítását az Egyesület szakértők (3-6 fő) bevonásával valósítja meg. A végső döntést a minőségi bizonyítvány odaítéléséről és megvonásáról is az Egyesület Elnöksége hozza meg.
 • A minősítésre pályázni az Egyesületnél lehet írásbeli kérelemmel, melyben nyilatkozni kell a szolgáltatás működtetéséhez szükséges engedélyek meglétéről, azok nyilvántartási számát megadva. A pályáztatás folyamatos.
 • Minősítést csak egyesületi tagok kaphatnak.
 • A minősítési eljárásra előre megadott időpontban kerül sor.
 • Az Egyesület előre meghatározott ütemterv szerint, előzetes bejelentéssel rendszeresen ellenőrzi a minősített vendéglátóhelyeket.
 • Az Egyesület évközben váratlan, ellenőrző látogatásokat is szervez, melyek során ellenőrzi a Karta betartását, valamint az esetleges reklamációk jogosságát.
 • A minősítési eljárásról jegyzőkönyv készül, melynek kivonatát, az összesített pontozólapot a pályázó megkapja.
 • A minősítés három fokozatú: nem minősíthető (nem felelt meg), ideiglenesen minősíthető (csak részben felelt meg az előírásoknak), véglegesen minősíthető (az előírásoknak színvonalasan eleget tett).
 • A szükséges engedélyekkel nem rendelkező és a fogyasztóvédelmi előírásokat nem teljesítő szolgáltatások automatikusan kizárják magukat a minősítésből.
 • A minősített (ideiglenes és végleges) szolgáltató minőségi bizonyítványt kap és vele az Egyesület megállapodást köt, mely visszavonásig érvényes. A bizonyítvány oklevél formájában kerül átadásra.
 • Az ideiglenes minősítést elnyert szolgáltató három esztendőn belül meg kell, hogy szerezze a végleges minősítést. Amennyiben a végleges minősítési kritériumoknak második alkalommal sem felel meg, az Egyesület megvonja tőle a minősített szolgáltatói címet.
 • A végleges minősítést elnyert szolgáltató ill. szolgáltatás külön emblémával ellátott megkülönböztető táblát is kap és jogosult e megkülönböztető cím használatára, amelyet azonban csakis a minősített szolgáltatási körben alkalmazhat.
 • A minősített szolgáltatásban beálló bármilyen jelentősebb változást a vállalkozó köteles bejelenteni az Egyesületnek.
 • A minőségi bizonyítvány kölcsönös kötelezettségvállalást jelent a szolgáltató és az Egyesület között. Előző vállalja a Karta betartását, utóbbi ennek fejében szolgáltatási előnyöket biztosít a promóció, a képzés, tapasztalatcsere és az információszolgáltatás terén, azaz a minősített szolgáltató:
 • használhatja az elnyert védjegyet
 • bekerül az egyesület információs rendszerébe
 • részt vehet az egyesületi rendezvényeken, marketing akciókban
 • részesül a borútra vonatkozó egyesületi kiadványokból

 

 1. MELLÉKLETEK
 1. 1. Fogyasztóvédelmi állásfoglaláshoz vitaanyag

 

 1. 2. ANTSZ állásfoglaláshoz vitaanyag

 

 1. 3. A minősítési eljárás dokumentumai

 

Minősítési felhívás

Minősítési kérelem

Minősítő lap

Minőségi bizonyítvány

Minősített szolgáltató és Borút Egyesület közötti megállapodás

Védjegytábla

Adatlap borúti minősített szolgáltatásról

Fogyasztóvédelmi szempontok a

„Borút Program”

minősítési rendszeréhez

 

A minősítési rendszer kialakításához és a borút-program szabályszerű működtetéséhez a következőkben felsorolt alapvető szempontok, feltételek figyelembevétele szükséges:

 

1.    Borkóstolás, vendéglátás


Tekintettel arra, hogy a hatályos jogszabályok értemében a borút-program keretében megvalósuló borkóstolás, meleg, illetve hideg ételek fogyasztása vendéglátó tevékenységnek minősül, így ezt a tevékenységet folytató boros gazdának:

 • vállalkozói igazolványt kell kiváltani
 • a borkóstoló (mint vendéglátó üzlet) működéséhez a területileg illetékes helyi önkormányzattól, illetve körjegyzőségtől működési engedélyt kell kérni
 • a működési engedélyhez előzetes szakhatósági engedélyeket kell beszerezni (ÁNTSZ, tűzvédelmi hatóság, stb.)
 • a szeszes ital kimérés miatt a szolgáltatást a területileg illetékes rendőrhatóságnak is előzetesen be kell jelenteni.

A működés során figyelembe kell venni, hogy:

 

 • A bejárattól számított 200 m-es közterületi távolságon belül alsó- és középfokú oktatási, egészségügyi, gyermek-, és ifjúságvédelmi intézmény nem lehet. Ez alól kivétel a melegkonyhás vendéglátó üzlet. Ezen intézmények hivatalos működési idejének lejárta után a jegyző engedélyezheti a szeszes ital kimérését
 • Tilos kiszolgálni 18 éven aluli személyt.
 • Hangoskodás, zene, ének miatt a jegyző jogosult az üzlet nyitva tartását korlátozni (22 óra utáni nyitva tartást nem engedélyezni, illetve a zárórát ezen időpontban előírni), a zajterhelési határérték túllépése esetén.
 • Kimért italt csak hatóságilag hitelesített mérőeszközzel lehet adagolni.
 • Az üzletben műsoros előadás, zene, tánc rendezhető, továbbá szerencsejátéknak nem minősülő szórakoztató játék (teke, biliárd, kártyajáték, játékautomata) folytatható, valamint pénznyerő automata (2 db) működtethető. Ezt be kell jelenteni a jegyzőnek és a területileg illetékes rendőrhatóságnak.
 • Kártyajátékban és pénznyerő automata használatában 18 éven, játékautomata használatában 16 éven, egyéb szórakoztató játékban 14 éven felüli személy vehet részt. Erről az üzletben a vendégeket tájékoztatni kell.
 • A vendéget az üzletben (raktárban, pincében) lévő készlet erejéig ki kell szolgálni (kivétel a már eladott, de még el nem szállított áru).
 • Tilos az árukapcsolás.
 • Tilos a vendéget jogosulatlan előnyben részesíteni, illetve hátránnyal sújtani, külön juttatást, előnyt kérni, követetni, vagy elfogadni.

Milyen tájékoztatást kell adni a fogyasztók (vendégek) részére az üzletben?

 

 • Az üzletet cégtáblával kell ellátni (az elnevezésnek egyedinek kell lennie és utaljon az üzletkörre).
 • Már a bejáratnál elhelyezett táblán ki kell írni a nyitva tartást, az ebédszünetet, munkaszüneti napokat, időleges zárva tartást (és ennek okát) és mindent be kell tartani.
 • Ki kell írni a tulajdonos nevét, székhelyét (címét).
 • A vendéglátó üzlet üzemeltetője kötetes az üzletet kategóriába sorolni (IV, III, II, I) és ezt bejelenteni.
 • A kategóriába sorolásról a vendégeket az üzletben tájékoztató táblán jól látható módon tájékoztatni kell.
 • Jól láthatóan és olvashatóan tájékoztatást kelt adni arról is, hagy a vendég esetleges panaszával a települési önkormányzat jegyzőjéhez, vagy a megyei Fogyasztóvédelmi Felügyelőséghez fordulhat (mindkét hatóság nevének, címének és telefonszámának feltűntetésével).
 • A jegyző által hitelesített, számozott oldatú vásárlók könyvét (panaszkönyvet) kell elhelyezni és azt jól látható és könnyen hozzáférhető helyen tartani (kifüggeszteni) úgy, hogy a fagyasztó abba bármikor – az üzlet dolgozóínak segítsége nélkül – bejegyzést tehessen (golyóstollat is biztosítani kell mellette). Ezt megakadályozni nem szabad. Ugyanakkor a bejegyzést az egység (üzlet) vezetőjének (tulajdonosának) érdemben meg kell vizsgálnia, ha indokolt a panaszt orvosolnia és a bejelentőt a beírástól számított 30 napon belül írásban tájékoztatnia kell.
 • Valamennyi vendéglátó egységnél a bejáraton kívül az üzlet teljes étel- és italválasztékát bemutató ét- és itallapot, illetve árlapot kell elhelyezni.
  A választékról és az árakról a Magyar Köztársaság törvényes fizetőeszközében meghatározva egyértelműen, könnyen azonosíthatóan és tisztán olvashatóan tájékoztatást kell adni (mennyiségre vagy mértékegységre megállapított ár).
 • A melegkonyhás vendéglátó üzletben ét- és itallapot a felszolgálással történő fogyasztásnál árlapot, minden más esetben ártáblát kell rendszeresíteni. Ezeken fel kelt tüntetni az üzlet kategóriába sorolását. Az ét- és itallapon és árlapon az üzlet vezetőjének és konyhafőnökének nevét is.

A termékek bemutatásáról egyedi árkiírást is alkalmazni kell.

 • A bor forgalmazója köteles az italok termőhelyét, fajtáját, minőségi kategóriáját, évjáratát, illetve a jogszabályi előírásoknak megfelelő elnevezését a tárolóedény címkéjén, vagy raktározási egységén, valamint a kimérő helyiségben / üzletben az ártáblán feltüntetni.

Egyéb feltételek, körülmények, szempontok

 • Az árképzés tekintetében a vendéglátóipari termékek és szolgáltatások a szabadáras kategóriába tartoznak, így azt az üzemeltető / tulajdonos határozza meg szabadon. Azonban egyrészt minden termékről (étel, ital, … stb.) és szoláltatásról köteles pontos, naprakész árnyilvántartást vezetni, ezen kívül az egységnyi termékhez felhasznált ételnyersanyag megnevezéséről és mennyiségéről (kivétel a fűszerek) is nyilvántartással kell rendelkeznie.
 • A fizetéskor a fogyasztó vendég részére részletes pénztárbizonylatot, számlát – kérésre ÁFÁS számlát – kell adni automatikusan, amelynek tartalmaznia kell az egyes tételeket, annak mennyiségét, árát, összárat, helyet, időpontot (év, hó, nap üzlet, vállalkozó nevét, címét….stb.). A számlaadás csak pénztárgéppel történhet.
 • Ha a fogyasztónak (vendégnek) minőségi kifogása van (akár az itallal, akár az étellel kapcsolatban) úgy azt azonnal rendezni kell (az ételt, italt ki kell cserélni).
 • A vendéglátó vállalkozó jogosult az üzleten (házon) kívüli rendezvények lebonyolítására is.
 • A vendégeket gyorsan és udvariasan kell kiszolgálni, megfelelő felvilágosítással, tájékoztatással ellátni (pl. az egyes italok, étetek jellegérc, összetételére vonatkozóan … stb.).
 • Az ételeket, italokat úgy kell tárolni, hogy azok ne szennyeződjenek, megőrizzék minőségüket és élvezeti értéküket…stb.

A bor, mint szeszesital reklámozására a gazdasági reklámtevékenységről szóló törvény vonatkozik.

Tilos reklámozni:

 • olyan sajtóterméken, amely alapvetően gyermek- illetve fiatalkorúaknak szól,
 • sajtótermék címoldalán,
 • játékon és annak csomagolásán,
 • színházban vagy filmszínházban 20 óra előtt,
 • közoktatási és egészségügyi intézményben és annak bejáratától számított 200 méteres távolságon belül.

Nem szólhat a reklám:

 • gyermek- illetve fiatalkorúaknak,
 • nem mutathat be gyermek, illetve fiatalkorút,
 • nem hívhat fel túlzott alkoholfogyasztásra.
 1. A szálláshelyek működéséhez szükséges feltételek:
 2. A kereskedelmi szálláshely működéséhez a helyi önkormányzat jegyzőjétől működési engedélyt kell kémi.
 • a működési engedélyhez az ÁNTSZ és a tűzvédelmi hatóság előzetes engedélye kell,
 • a szálláshely fenntartója köteles azt osztályba sorolni, melyet a helyileg illetékes területi kereskedelmi és iparkamarának be kell jelenteni,
 • működési engedély és osztályba sorolás nélkül kereskedelmi szálláshely nem működhet,
 • az osztályba sorolás feltételeit a melléklet tartalmazza,
 • a szálloda, panzió, kemping, turistaszálló, ifjúsági szálláshely főbejáratánál tájékoztató táblán kívülről is láthatóan fel kell tüntetni a szálláshely típusát, nevét, osztályba sorolását,
 • a vendégeket egyértelműen, a Magyar Köztársaság törvényes fizető eszközében meghatározott, fizetendő árakról tájékoztatni kell, arról, is, hogy a fizetendő ár milyen szolgáltatásra nyújt fedezetet.
 1. Magánszálláshely idegenforgalmi célú hasznosításának feltétekei (fizetővendéglátás, falusi szállásadás),
 • a tevékenység akkor minősül magánszállásadósnak, ha az ágyak száma a tizet /öt szoba) nem haladja meg.
 • a szállásadói tevékenységet az illetékes települési önkormányzat jegyzőjének hatósági nyilvántartásba kell venni, erről igazolást ad ki
 • a szállást osztályba kell sorolni, illetve minősíteni kell, és ezt a jegyzőnek bejelenteni
 • a bejáraton kívül jelezni kell, hogy szálláshely vehető igénybe
 • a szálláshelyen belül fel kell tűntetni a szállásadó nevét, nyilvántartásba vételi számát, osztályba sorolását és a szálláshely árát
 • vendégkönyvet kell vezetni, melyet a jegyző hitelesít

BORTURIZMUSSAL (szállás, vendéglátás) KAPCSOLATOS KÖZEGÉSZSÉGÜGYI KÖVETELMÉNYEK (ANTSZ)

Falusi turizmus

 • Üdülőházak azok az egyedi lakó vagy üdülőegységek, amelyek családok, vagy kisebb létszámú csoportok elszállásolására alkalmasak.

Környezet

 • A turizmus céljára kiadott lakóház környezete legyen rendezett, tiszta.
 • A közlekedő utak pormentesek, gépkocsival csapadékos időjárás esetén is

megközelíthető legyen a szálláshely. Célszerű a portán belül zöld felületet

kialakítani, parkosítani.

 • A gazdasági udvart le kell választani a lakóháztól.

 

Vízellátás

Csak ivóvíz minőségű víz használható, ez lehetőleg vezetékes legyen, amennyiben nincs, úgy saját kútból is biztosítható, szintén ivóvíz minőségűnek kell lennie.
A saját kút vizének bevizsgálását a területileg illetékes I. fokú köz­egészségügyi hatóságnál (Városi ÁNTSZ) kell megrendelni, a vizsgálat díjköteles.
Ha saját kútból történik a vízellátás, akkor a gazdasági udvar szennyező forrásait (árnyékszék, sertésól, istálló, trágyatároló) megfelelően csoportosítva a kúttól az előirt védőtávolságra kell elhelyezni. Ez a helyszíni elbírálás alapját képezi.

Szennyvízelvezetés:

A keletkezett szennyvizet  csatornázott területen a közcsatornába kell vezetni.
Ahol nincs közmű, ott zárt szivárgásmentes szennyvízgyűjtő aknát kell építeni, a szennyvizet oda kell vezetni. A szennyvízgyűjtő aknát a – szükségletnek megfeselően – rendszeresen szippantani, üríteni kell.

Hulladékgyűjtés és kezelés

A keletkezett háztartási hulladékot célszerű szelektáltan gyűjteni.
Biztosítani kell zárt, mosható hulladékgyűjtőt, melynek tartalmát rendszeresen el kell szállítani.
A szerves hulladékot célszerű komposztálni.

A hulladéktároló edényt a főépülettől és a kúttól 5-5 m-re kell elhelyezni.

 

Állattartás

Falusi viszonylatban az egy-egy lakóháznál tartandó állatok számát a helyi önkormányzati köztisztasági vagy az állattartási rendelet szabályozza.
Az állatokat kizárólag száraz almon lehet tartani.

Szarvasmarha tartás esetén az Állategészségügyi hatóság által igazolt TBC mentes állomány tartható.

A keletkezett trágyát vasbetonból épített, peremes (oldalt, alul zárt) trágyatárolóban lehet elhelyezni, melyet célszerű zöld sávval körbezárni. A trágyatárolót a lakóháztó 15-20 m-re kell elhelyezni.

A rendszeres trágyaelszállításról gondoskodni kell, a keletkezett csurgalékvizet külön zárt szennyvízgyűjtő aknába kell elhelyezni, vagy a trágyával együtt a saját földjére kiszórhatja, ill. öntheti.

A kommunális szennyvízgyűjtő aknába a trágyalé nem vezethető be.

A trágya a rovarok, rágcsálók szaporodásának jó táptalaja, ezért különösen a nyári idényben, a légyinvázió szezonjában vegyszeres permetezést kell al­kalmazni, szabadforgalmú veszélytelen irtószerrel.

A szálláshely kialakításánál biztosítani kell a benne tartózkodó ember komfortérzetét.

A lakószoba mindig legyen tiszta, takarított.

 • Az oldalfalak festésénél olyan szint kell választani, amely nem irritálja az ott tartózkodó személyeket (lehetőleg meleg színeket alkalmazni).
 • Gondoskodni kell a mesterséges megvilágításról, amelynek káprázatmentesnek kell lennie
 • A helyiség jól szellőztethető legyen.
 • A szálláshely mikroklímájának egyik alapvető tényezője a mindenkori szükségletekhez alkalmazkodó fűtési lehetőség biztosítása.
 • A fekvőhelyeket úgy kell kialakítani, hogy a maximális kényelmet biztosítsák, középen ne süllyedjenek be.
 • A ruhák elhelyezésre személyenként szekrényt és bőröndtárolót kell beállí­tani.
 • Az ágyneműt a huzamosabb ideig ott tartózkodó vendég esetén hetenként v. szükség esetén cserélni kell!
 • Ki kell alakítani mosható padozatú és oldalfalú fürdőszobát vagy zuhanyfülkét mosdókagylóval, hideg-meleg vízzel ellátva.
 • A vízöblítéses WC-t lehetőleg külön kell kialakítani, ha erre nincs lehetőség, akkor a fürdőszobában is elhelyezhető. Zárt, nylon zsákbetéttel ellátott hulladékgyűjtőt kell beállítani.
 • Ha a vendég igényli, külön felszerelt főzőkonyhát vagy fülkét kell biztosítani, hideg-meleg folyóvízzel ellátott mosogatási lehetőséggel és zárt hulladékgyűjtővel, hűtőszekrénnyel.
 • Igény szerint a vendéglátó család is vállalhatja az étkeztetést, az ételt a saját konyháján állítja elő.

Az étel előállítására, tárolására fokozott figyelmet kell fordítani, melyek aranyszabályai az alábbiak:

 • Élelmiszert csak megbízható helyről szabad beszerezni, házalótól élelmiszert, gombát, nyers húskészítményt nem szabad vásárolni! Vadon termő gombát csak akkor szabad elkészíteni, ha azt gombavizsgáló szakember, fogyasztásra alkalmasnak minősítette.
 • A tojást felhasználás előtt fertőtleníteni kell és csak alapos hőkezelés után szabad fogyasztani. Fertőtlenítés menete: tojást csak felhasználás előtt szabad fertőtleníteni, és azután tilos visszahelyezni az eredeti rekeszbe. Törött, repedt héjú tojás nem használható. A fertőtlenítést külön erre a célra használt edényben szabad végezni. 40 C°-os, 2 %-os hypós vízben 5-10 percnyi behatási idő után folyóvízben le kell öblíteni.
 • A nyers tejet fel kell forralni.
 • Ételkészítés előtt a nyersanyagokat gondosan meg kell mosni, tisztítani.
 • Zöldség-gyümölcs termesztésnél elkerülhetetlen a vegyszeres növényvédelem, ezért célszerű permetezési naplót vezetni, a terméket csak az élelmezési várakozási idő leteltével szabad elfogyasztani!
 • Kerülni kell a húsok nagy darabban való főzését, sütést, úgy kell elkészíteni, hogy a belseje is alaposan átsüljön.
 • Főtt ételt elkészülte után rövid időn belül el kell fogyasztani, a megmaradt ételt + 10 C° alatti hűtőben kell tárolni, ismételt fogyasztás esetén alaposan át kell forralni.
 • A nyers és a fogyasztásra kész ételek előkészítésénél, tárolásánál a szakosítási előírásokat be kell tartani.
 • Lehetőleg külön vágódeszkát, kést kell használni a különböző nyersanyagok előkészítésnél, ha ez nem lehetséges, akkor a kétféle használat előtt el kell mosni.
 • Háztartásban a mosogatást úgy kell végezni, hogy először az étkezéshez használt úgynevezett fehér edényeket, majd a főzőedényeket kell elmosni: zsíroldás, fertőtlenítés, öblítés. A zsíroldás arra szolgál, hogy a fertőtlenítőszer eljuthasson a mikroorganizmusokhoz, a fertőtlenítőszer elpusztítja a mikrobákat, az öblítésnél a zsíroldó fertőtlenítőszerek eltávolítása történik.
  Fertőtlenítőszerként 1 %-os koncentrációban hypót kell használni (10 liter víz/1 dl hypo).
  Az elmosott eszközöket lehetőleg ne törölgessük, csepegtetőn kell megszárítani. Ha ragaszkodunk a törölgetéshez, minden alkalommal cseréljük ki a konyharuhákat.
 • Az ételeket védjük meg a rovaroktól, rágcsálóktól, más állatoktól.
 • Kezet kell mosni a főzés előtt és akkor is, ha nyers élelmiszerek (hús, baromfi, tojás) előkészítésével végeztek, WC használat után. Kézmosáshoz Ultra-Sol kézfertőtlenítő oldatot kell használni.
 • A hulladékot mindig fedett tartályban kell gyűjteni.
 • Mázas cserépedény ételkészítéshez, ill. a tálaláshoz csak akkor használható, ha minősítő bizonyítvánnyal igazolják, hogy az előirt feltételeknek megfelel, a máz ólmot nem tartalmaz. A minősítő bizonyítványt a belföldi előállítónak, ill. forgalmazónak kell beszerezni.
 • A saját készítésű házi füstölt kolbászféléket csak akkor lehet közfogyasztás céljára kiszolgálni, ha előzetesen a területileg illetékes Állategészségügyi és Élelmiszer Ellenőrző Állomáson bevizsgáltatják, és a vizsgálat eredménye megfelelő minősítésű. A vizsgálat díjköteles. Disznósajt, hurkafélék felszolgálása tilos, mert súlyos mérgezést okozhatnak, ha az előállítás körülményei nem megfelelőek. Olyan sonka, amelyet nem megfelelően pácoltak, szintén veszélyes mérgezést okozhat, csak hőkezelve fogyasztható!
 • Az a személy, aki rendszerese-a foglalkozik vendéglátással, ételek előállításával és kiszolgálásával, annak munkájához feltétlenül szükséges az élelmezés-egészségügyi alapismereteket megszereznie, melyet a területileg illetékes ÁNTSZ városi intézeténél minimum tanfolyam keretében kell elsajátítania.
 • Ételkészítéssel, vendéglátással csak egészséges ember foglalkozhat, mindenki köteles un. előzetes orvosi alkalmassági vizsgálaton részt venni.
 • A munkaalkalmassága vizsgálatra a háziorvosnál (vagy üzemorvosnál) kell megjelenni. A vizsgálat az általános belgyógyászati vizsgálat mellett tüdőszűrő és bőrgyógyászati vizsgálatra terjed ki. Nyilatkozni kell arról, hogy nem szenved hosszan tartó lázas megbetegedésben, hányással, hasmenéssel járó betegségben, a vele együtt élők között sem fordultak elő hasonló tünetek. Az alkalmasságot az egészségügyi könyvben rögzítik.

Fontos tudni, hogy a dolgozó köteles jelenteni minden olyan megbetegedést, amely nála, vagy a környezetében a fenti tünetekkel jelentkeztek. Ezekben az esetekben a munkaalkalmassága vizsgálatot meg kell ismételni.

 

Borkóstoltatás

Borozók-borkóstolók olyan vendéglátóipari egységek, amelyekben csak bort, lehetőség szerint egy-egy tájegység borát árusítják. Forgalmazható még: pogácsa, különféle borkorcsolyák, hidegtálak (sajt, száraz kolbász és szalámiféle, szendvicsek).

Fontos, hogy ezen „egyszerűbb” vendéglátó-ipari létesítményekben is meglegyenek az alapvető közegészségügyi követelmények:

 • Csak ivóvíz minőségű-vizet lehet használni, lehetőleg vezetékes vizet, amennyiben ez nem megoldható úgy ivóvíz tárolására alkalmas tartályokból kell biztosítani.
 • A keletkezett szennyvizet zárt csatornába, vagy zárt szivárgásmentes szennyvízgyűjtő aknába kell elvezetni.
 • Gondoskodni kell zárt hulladékgyűjtő edényekről.
 • A vendégek részére nemenként elkülönített vízöblítős WC-t kell biztosítani, kézmosóval, zárt hulladékgyűjtővel ellátva, szappan, kézfertőtlenítő, kéztörlő (kézszárító) elhelyezésével. Amennyiben vízöblítéses WC nem létesíthető, úgy konténeres WC-t kell felállítani. A személyzet részére külön lezárható WC-t kell biztosítani.
 • Pohármosáshoz és a szervírozó edényzet mosogatásához hideg-meleg folyóvízzel ellátott 3 fázisú mosogatómedencéket kell felszerelni csepegtetőtálcával.
  Kombinált hatású fertőtlenítőszerek (zsíroldó és fertőtlenítőszer egyben, Ultra Vill 0, 5 %-os oldat 40 C° víz 10-20 perc behatási idő; trax: 10 g/l, 50 C° víz 5 perc behatási idő) használata esetén elegendő a 2 fázisú mosogató felszerelése.
  Hagyományos három fázisú mosogatásnál: zsíroldás, fertőtlenítés 10 1 víz 40 C°/2 dl hypó, folyóvizes öblítés.
 • A romlandó árú tárolására hűtőberendezéseket kell beállítani hűtő hőmérővel ellátva, elkülönítetten kell elhelyezni a hasonló jellegű, de szennyeződés szempontjából eltérő élelmiszereket.
 • Dolgozók részére hideg-meleg folyóvizes kézmosási lehetőséget kell biztosítani, szappan, kéz-fertőtlenítőszer (Ultra-Sol) kihelyezésével.
 • A dolgozóknak érvényes egészségügyi leletekkel kell rendelkezni, munkába állás előtt a háziorvosnál, üzemorvosnál kell megjelenni, ahol a vizsgálat alkalmassági (belgyógyászati, bőrgyógyászati) és tüdőszűrő vizsgálatra terjed ki.
  Az egészségügyi könyvet a dolgozó magánál tartja.

Panziók

 • Panzió, azaz egyedi, műszakilag egy-egységet képező kereskedelmi szálláshely, amely egyének v. kisebb létszámú csoportok számára szállást és étkezési lehetőséget nyújt.
 • a szobák legfeljebb négyágyasak lehetnek, emeletes ágy nem helyezhető el,
 • alapterülete legalább 6 m2, férőhelyenként 3 m2,
 • 10 – fürdőszoba nélküli szobában lévő – férőhely után legalább egy hideg-meleg folyóvizes fürdőszoba v. zuhanyzó,
 • 15 férőhelyenként 1 női és 1 férfi WC kézmosóval felszerelve,
 • reggelizési lehetőség a panzión belül,
 • központi v. egyedi fűtés (kivéve az idényjelleggel üzemelőt),
 • a szobában ruha és bőröndtároló, ültőalkalmatosság, asztal.

Kempingek

Befogadóképesség

Egy időben legalább 6 egység befogadására alkalmas, az egyes egységek részére legalább 40 m2 hasznos terület áll rendelkezésre. (Egység az a terület, amely alkalmas egy normál méretű sátor vagy lakókocsi – a hozzá tartozó elősátorral együtt – és egy gépkocsi elhelyezésére, valamint egy asztal és hat szék felállítására. A kemping kapacitásának férőhelyben történő meghatározása esetén egy egységet 2, 5 fővel kell számításba venni.)

Körülhatárolás

A kempingek területe teljesen körülzárt legyen.

Közlekedés

Közlekedési eszközökkel jól elérhető, a belső közlekedési utak legalább pormentes burkolatúak legyenek.

Világítás

A bejárat és a kering területe olyan megvilágítással rendelkezik, amely a kempingezők számára az eligazodás feltételét biztosítja, de az egységek nyugalmát nem zavarja.

Vízellátás

Személyenként és naponta legalább 40 liter ivóvíz minőségű folyóvíz (mosogatás, valamint tisztálkodás céljára) álljon rendelkezésre.

Szennyvízelvezetés

A szennyvíz elvezetése és elhelyezése mind vízügy, mind közegészségügyi szánpontból megfelelően biztosított legyen.

Higiéniai berendezések

A férfiak és nők számára külön WC-k, mosdók és zuhanyozók legyenek, azok éjjeli megvilágítását biztosítva.

A szeméttartó minimális befogadóképessége személyenként és naponta legalább 3 dm3.

Elsősegélynyújtó hely:

Orvosi ellátás előtti segélynyújtás helye. Az orvosi ügyelet helyét és telefonszámát a portán kell feltüntetni.

 

Felhívás 

borúti szolgáltatók minősítésére

A Badacsonyi Borút Egyesület borúti minősítési felhívást tesz közzé az alábbi feltételekkel:

 • A minősítésre minden bejegyzett, turisztikai, kulturális vagy lakossági szolgáltatással rendelkező borúti tag jelentkezhet.
 • A minősítést a Borút Egyesület térítésmentesen biztosítja a tagjai számára.
 • A minősítésre jelentkező szolgáltató írásos jelentkezési kérelemben nyilatkozattal erősíti meg, hogy a szolgáltatás működtetéséhez szükséges valamennyi engedéllyel rendelkezik.
 • Jelentkezési határidő:

A minősítési eljárás folyamata:

 • A borúti vállalkozások minősítése a Borút Egyesület irányításával történik.
 • A borúti minősítés a 2.1. pontban meghatározott szolgáltatásokra terjed ki.
 • A minősítési eljárás lebonyolítását az Egyesület szakértők (3-6 fő) bevonásával valósítja meg. A végső döntést a minőségi bizonyítvány odaítéléséről és megvonásáról is az Egyesület Elnöksége hozza meg.
 • A minősítésre pályázni az Egyesületnél lehet írásbeli kérelemmel, melyben nyilatkozni kell a szolgáltatás működtetéséhez szükséges engedélyek meglétéről, azok nyilvántartási számát megadva. A pályáztatás folyamatos.
 • Minősítést csak egyesületi tagok kaphatnak.
 • A minősítési eljárásra előre megadott időpontban kerül sor.
 • Az Egyesület előre meghatározott ütemterv szerint, előzetes bejelentéssel rendszeresen ellenőrzi a minősített vendéglátóhelyeket.
 • Az Egyesület évközben váratlan, ellenőrző látogatásokat is szervez, melyek során ellenőrzi a Karta betartását, valamint az esetleges reklamációk jogosságát.
 • A minősítési eljárásról jegyzőkönyv készül, melynek kivonatát, az összesített pontozólapot a pályázó megkapja.
 • A minősítés három fokozatú: nem minősíthető (nem felelt meg), ideiglenesen minősíthető (csak részben felelt meg az előírásoknak), véglegesen minősíthető (az előírásoknak színvonalasan eleget tett).
 • A szükséges engedélyekkel nem rendelkező és a fogyasztóvédelmi előírásokat nem teljesítő szolgáltatások automatikusan kizárják magukat a minősítésből.
 • A minősített (ideiglenes és végleges) szolgáltató minőségi bizonyítványt kap és vele az Egyesület megállapodást köt, mely visszavonásig érvényes. A bizonyítvány oklevél formájában kerül átadásra.
 • Az ideiglenes minősítést elnyert szolgáltató három esztendőn belül meg kell, hogy szerezze a végleges minősítést. Amennyiben a végleges minősítési kritériumoknak második alkalommal sem felel meg, az Egyesület megvonja tőle a minősített szolgáltatói címet.
 • A végleges minősítést elnyert szolgáltató ill. szolgáltatás külön emblémával ellátott megkülönböztető táblát is kap és jogosult e megkülönböztető cím használatára, amelyet azonban csakis a minősített szolgáltatási körben alkalmazhat.
 • A minősített szolgáltatásban beálló bármilyen jelentősebb változást a vállalkozó köteles bejelenteni az Egyesületnek.
 • A minőségi bizonyítvány kölcsönös kötelezettségvállalást jelent a szolgáltató és az Egyesület között. Előző vállalja a Karta betartását, utóbbi ennek fejében szolgáltatási előnyöket biztosít a promóció, a képzés, tapasztalatcsere és az információszolgáltatás terén, azaz a minősített szolgáltató:
 • használhatja az elnyert védjegyet
 • bekerül az egyesület információs rendszerébe
 • részt vehet az egyesületi rendezvényeken, marketing akciókban
 • részesül a borútra vonatkozó egyesületi kiadványokból

 

Kérelem 

borúti szolgáltatók minősítésére

Alulírott,  (név, cégnév, cím) kérem borúti szolgáltatásom minősítését. A szolgáltatás az alábbi kategóriába tartozik

 1. borértékesítés
 2. borkóstoltatás és borértékesítés
 3. borkóstoltatás, borértékesítés, vendéglátás (hideg és/vagy meleg)
 4. vendéglátás (csárda, vendéglő, étterem)
 5. szállás szolgáltatás (kemping, borvendégház, panzió, hotel)
 6. programszervezés, rendezvényszervezés (kulturális, sport, szabadidős, gyógy)
 7. ajándékértékesítés, üzlet
 8. lakossági szolgáltatás (pl. fodrász, orvos, stb.)

 

Nyilatkozom, hogy a fenti szolgáltatás(ok) működtetéséhez szükséges engedélyekkel rendelkezem.

 

(dátum)

 

(aláírás)

Minősítő lap

 

A minősítés időpontja: ……………… év …………………….. hó …….. nap

 

A minősítő bizottság tagjai:                  …………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….

A vállalkozás neve:                               …………………………………………………………………….

 

Minősített szolgáltatások:                     …………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….

 

Szakmai szempontok Elérhető pontszám Elért

Pontszám

1. Szakmaiság ·         A szolgáltató és a szolgáltatás színvonala a Kartában megfogalmazott elvek alapján (nyitva tartás ideje, befogadóképesség, felszereltség, nyelvismeret)  

1-6 p.

2. Vendégszeretet, háziasság ·         Fogadókészség, viselkedéskultúra  

1-6 p.

3. Tájékoztatás ·         Információs készség szóban és írásban (ismeretszint, prospektus)  

1-6 p.

4. Higiénia ·         A külső környezet és belső terek tisztasága, rendezettsége  

1-6 p.

5. Borkultúra ·         Borvidéki borok és borkultúra megjelenítésének és bemutatásának szintje  

1-10 p.

6. Környezetkultúra ·         A helyi hagyományok ápolásának mértéke (régi épületek, tárgyak kultúrája)

·         A természeti környezet védelme

 

 

1-6 p.

7. Elhelyezkedés, megközelíthetőség ·         Útviszonyok, gyalogos, autós, autóbuszos elérhetőség, parkolási lehetőség  

1-2 p.

8. Kiegészítő szolgáltatások ·         Kapcsolódó programkínálatok és szolgáltatások száma, minősége  

1-3 p.

9. Fogyasztóvédelmi szempontok ·         A tulajdonosra, a nyitva tartásra, az árakra, a termékek származására vonatkozó információk megléte; panaszkönyv  

igen/nem

10. Jogszabályok betartása ·         A vállalkozás megnyitására és üzemeltetésére vonatkozó rendeleteknek megfelelés)  

igen/nem

Összesen: Max: 45 p.
 • 24 pontig nem felelt meg
 • 25-35 pont között ideiglenes
 • 36 pont felett végleges

A minősítés időpontja:……………………………………………………………………….

 

A minősítő bizottság tagjai:………………………………………………………………….

 

A szolgáltatás neve:………………………………………………………………………….

 

Minősített szolgáltatások:……………………………………………………………………

 

Aláírások (minősítő bizottság vezetője, egyesületi képviselő)…………………………..

 

 

 

Minőségi bizonyítvány

MINŐSÉGI BIZONYÍTVÁNY

(borvidéki embléma)

 

 

 • ………………………………………………………………………………………………….
 • szolgáltatással
 • ………………………………………….. (X. Y.)……………………………………………

a ………………………………. Borút minősített tagja

 

 • (dátum) (aláírás)
 • a ……………………………. Egyesület
 • elnöke

 

Minősített  szolgáltató és az Egyesület

megállapodása

 

amely létrejött

egyrészről a ………………………………… Egyesület

 

másrészről ………………………………………………. között.

 

 

Alulírott……………………………………………………………………………………………………….,

elfogadom és betartom az egyesületi minősített tagokra vonatkozó előírásokat.

 

A minőségi bizonyítvány elnyerésével jogosulttá válok arra, hogy a ………………… Egyesület promóciós és marketing lehetőségeiből részesedjek.

 

Tudomásul veszem, hogy a minőségi bizonyítvány az alapfeltételek be nem tartása esetén visszavonható, a vele járó előnyökkel együtt.

 

 

 

 

 

(dátum)                                                         (aláírás, szerződő fél és egyesületi elnök)

 

 

Védjegytábla

 

X Y

 

…. szolgáltatása

a Badacsonyi Borút egyesület

minősített tagja

 

 

(dátum)

 

 

(aláírás-ok-)

 

 

 Adatlap

borúti minõsített szolgáltatásról

(kiadványhoz)

 

 • Szolgáltató
 • neve:
 • címe
 • telefon:  fax :………………………………..

Szolgáltatás/vállalkozás

 • neve (kiadványi megjelenés esetén):……………………………………………………………
 • címe:
 • telefon:  fax :………………………………..
 • Szolgáltatás (a megfelelõ rész aláhúzandó)
 • Szállás-panzió, szállás-vendégszoba, szállás-önálló lakrész fürdõszobával, konyhával, közös fürdõszoba használattal, közös konyha használattal, programszervezés
 • borkóstoltatás borkorcsolyával, hidegtállal, meleg étellel, zenés programmal
 • borvásárlás, kóstolással, díszcsomagolás, házhoz szállítás, névre szóló palackozás
 • étterem, vendéglő, zene, rendezvényszervezés, hidegtál rendelés
 • üzlet, bor, ajándék, egyéb értékesítés
 • lakossági szolgáltatás
 • programszervezés (kulturális, sport, szabadidős, gyógy)

 

 

Nyitva tartás:

 

 

Befogadóképesség: (szállásoknál ágyszám szobánként, éttermekben, borozókban ülõ-, ill. állóhelyek száma:

……………………………………………………………………………………………………………………………

 

Helyfoglalás: helyszínen, telefonon, elõzetes bejelentéssel

 

 

 

(dátum)

(aláírás)

[1] A palackos bor kínálás azon szolgáltatók számára elõírás, akiknél ezt a mûködésükre vonatkozó jogszabályok lehetõvé teszik.

[2] A borút egyesület preferálja a minõsítésnél azon saját termésû borral nem rendelkezõ szolgáltatókat, akik a szükséges mennyiségû helyi bort az egyesület tagjaitól szerzik be.