hu\

Az Egyesületről

Badacsonyi Borvidéki Borút Egyesület a borvidék és ahozzá közvetlenül kapcsolódó területeken – a Káli Medencével bezárólag-, működő önkor-mányzatok, hegyközségek, magyar és külföldi természetes és jogi személyek, gazdálkodó szervezetek önkéntesen létrehozott, nyilvántartott tagsággal és saját belső önkormányzattal rendelkező, politikailag és világnézetileg semleges,  társadalmi szervezet, amely önálló jogi személyként működik és Alapszabályában meghatározott célok érdekében szervezi tagsága tevékenységét.

Az Egyesület célja a Badacsonyi Történelmi Borvidék kulturális örökségének megóvása, a borvidék sajátos tájegységi arculatának védelme, a terület hosszú távon fenntartható fejlesztésének koordinálása, lakosság és vendégmegtartó képességének növelése.

Az Egyesület célja továbbá a borvidék települései együttműködésének, összefogásának szervezése, a térség infrastrukturális, gazdasági fejlesztésének elősegítése, a fejlesztési programok összehangolása és megvalósítása.

Az Egyesület céljai megvalósítása érdekében létrehozta és működteti a Badacsony Történelmi Borvidéki Borútat, ezen tevékenységével hozzájárul a terület borturizmusának fellendítéséhez, a közel kétezer éves borkultúrában rejlő fejlesztési lehetőségek kiaknázásához.

Az Egyesület célja továbbá a borászat és a turizmus, mint a térség két gazdasági potenciájának tudatos, tervezett integrált fejlesztése, népi- kulturális értékeinek, hagyományainak felkutatása, megőrzése és bemutatása, valamint a regionális bor- és turizmus marketing tevékenység.